Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Działalność gospodarcza emeryta a składki ZUS

Magdalena Stawiarska
21.11.2011
Część osób przechodząc na emeryturę nie kończy aktywności zawodowej i decyduje się na dalsze prowadzenie własnej działalności gospodarczej, a niektórzy właśnie dopiero w tym okresie życia postanawiają założyć firmę. Dla tych osób ZUS przewiduje preferencyjne warunki podlegania ubezpieczeniom.

Ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej, w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (tutaj: pobierania emerytury i prowadzenia pozarolniczej działalności), składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie” . Z powyższego wynika, iż osoba pobierająca świadczenie emerytalne i prowadząca działalność gospodarczą  podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Od tej zasady istnieje jednak wyjątek  przewidziany w art. 82 ust. 8 ustawy zdrowotnej, który stanowi, iż składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która pobiera świadczenie emerytalne w miesięcznej wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia  jeżeli:

- uzyskuje przychody z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury  lub
z działalności opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Emeryt prowadzący pozarolniczą działalność zobowiązany jest dokonać zgłoszenia siebie do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA.


Komentarze (0):

wyślij