Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Jak obliczyć podatek dochodowy?

Mariola Przydział
19.04.2012
Osoby fizyczne są zobowiązane do rozliczania się z podatku dochodowego. Podatek PIT („Personal Income Tax”), bo tak określany jest podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem bezpośrednim od dochodów osób fizycznych. W określonych sytuacjach tym podatkiem zostają objęte również przychody podatników. Rozliczanie się z podatku dochodowego wielu osobom sprawia problemy. Uproszczeniu zasad obliczania podatku dochodowego miały służyć zmiany skali podatkowej. Jak zatem obliczyć podatek dochodowy? Podajemy kluczowe wskazówki.

 

Obliczanie podatku dochodowego

Kwestie związane z podatkiem dochodowym reguluje ustawa z  dnia 26.07.1991. Pierwszym krokiem do obliczenia podatku dochodowego jest ustalenie skali podatkowej. Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych obecnie określają wysokość w stosunku do podstawy opodatkowania oraz mają charakter stawek progresywnych. Obecnie wykorzystywane są dwa progi podatkowe 18% oraz 32%.

- 18% - stawka ta ma zastosowanie w przypadku dochodu do 85 528,00 zł (odejmuje się kwotę 566,02 zł zmniejszającą podatek);

- 32% - stawka po przekroczeniu 85 528,00 zł - podatek wynosi wówczas 14 839,02 zł plus  32 % nadwyżki ponad 85 528,00 zł.
Po ustaleniu skali podatkowej należy podstawić do niej dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne, ulgi, które są odejmowane od przychodu i 1% OPP.

Przykład:

Jan Kowalski osiągnął dochód w wysokości 65 tys zł. Kwotę dochodu należy zatem przemnożyć przez 18% (gdyż dochód ten zaliczymy do pierwszego progu podatkowego do 85 528,00 zł). Otrzymujemy 11700. Od tej kwoty odejmujemy kwotę 566,02 zł zmniejszającą podatek, wynik to 11143, 98 zł. Ostateczną kwotę podatku otrzymamy pomniejszając ją o składki na ubezpieczenie społeczne ulgi, które są odejmowane od przychodu i 1% OPP.


Komentarze (0):

wyślij