Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kara za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie

Łukasz Latacz
05.03.2012
W zależności od rodzaju składanego PIT-u mogą obowiązywać różne terminy jego dostarczenia do właściwego urzędu skarbowego. Najpopularniejszy PIT-37 składany jest przez osoby rozliczające się z dochodu uzyskanego z tytułu wykonywanej pracy w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, a także przez osoby które pobierały emeryturę, rentę, zasiłek lub stypendium naukowe, lub otrzymywały dochód z praw autorskich.

Termin złożenia zeznania w Urzędzie Skarbowym to 30 kwietnia 2012 roku. Można go złożyć zarówno osobiście, jak i przesłać listownie, a także wypełnić przez internet (strona http://www.e-deklaracje.gov.pl/). Co się jednak stanie gdy deklaracja nie zostanie na czas dostarczona do urzędu? Pierwszą konsekwencją opóźnienia w złożeniu zeznania podatkowego jest niemożność przekazania 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.

W przypadku takiego opóźnienia nie będzie również można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem. Spóźnienie to jednak nie skutkuje przepadnięciem nadpłaty podatku wypłacanej przez urząd skarbowy, jedynie wydłuży czas jej otrzymania, gdyż jest ona przesyłana w ciągu 3 miesięcy od czasu złożenia zeznania, lub jego ewentualnej korekty. Przechodząc do konsekwencji finansowych, mogą one wynikać z kilku przyczyn, a ich wysokość może być bardzo zróżnicowana. Uderzyć po kieszeni podatnika może konieczność zapłaty odsetek od zaległości podatkowej, jeśli takowa występuje. Oznacza to, że jeżeli podatnik miał do zapłaty podatek i tego nie uczynił, po złożeniu spóźnionego zeznania musi uiścić zaległość z odsetkami.

Odsetki te wynoszą 14% rocznie od kwoty należnego do zapłaty podatku, lub w przypadku dobrego uzasadnienia opóźnienia i zapłaty zaległości w ciągu 7 dni od złożenia zeznania, naliczane są w wysokości 10,5% rocznie. Najważniejszą jednak kwestią w sytuacji opóźnienia w złożenia deklaracji podatkowej jest to, czy podatnik sam przyzna się do nierzetelności, czy też zostanie ona wykryta przez urząd skarbowy. Zdecydowanie bardziej opłacalne dla spóźnialskiego będzie przyznanie się do błędu poprzez złożenie tzw. czynnego żalu. Dokument ten powinien być adresowany do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, musi zawierać także przyznanie się do opóźnienia, pomocnym może być także wyjaśnienie jego przyczyny. 


Komentarze (0):

wyślij