Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Odliczenie kosztów dojazdu do pracy

Mariola Przydział
19.04.2012
Podstawą opodatkowania w przypadku osób fizycznych jest dochód, dlatego poza przychodami, w rocznym zeznaniu podatkowym uwzględnia się również koszty uzyskania przychodu. Dojazdy do pracy niejednokrotnie generują na tyle znaczne koszty, że ich uwzględnienie w zeznaniu podatkowym istotnie wpływa na odprowadzany podatek dochodowy. W jakich okolicznościach podatnicy mogą odliczyć od podatku koszty dojazdu do pracy i jak należy dokonać takiego odliczenia? Podajemy kluczowe wskazówki.

Co decyduje o możliwości odliczenia od podatku kosztów dojazdu do pracy?

Kryteria uprawniające do odliczenia od podatku kosztów dojazdów do pracy określa art. 22 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ustawie o PIT przewidziane są bowiem limity kosztów dojazdów do pracy, po przekroczeniu których można dokonać odliczenia. Warunkiem uzyskania możliwości odliczenia kosztów jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ponadto, aby pracownik mógł zaliczyć koszty dojazdu do pracy do kosztów uzyskania przychodu:

- Nie może otrzymywać zwrotu kosztów dojazdu od pracodawcy oraz dodatku za rozłąkę (23 zł za każdy dzień przepracowany poza miejscem zamieszkania), chyba, że zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu;

- Musi posiadać dowód zapłaty np. w postaci biletu okresowego, karty przejazdów (na dowodzie zapłaty muszą widnieć dane osobowe oraz adres zamieszkania ubiegającego się o odliczenie kosztów);

- Dojazdy do pracy muszą odbywać się środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej;

- Dojazdy mogą zostać odliczone jeżeli siedziba firmy, do której dojeżdża pracownik znajduje się w innej miejscowości niż jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania i pracownik złożył pracodawcy stosowne oświadczenie informujące o tym.


Komentarze (0):

wyślij