Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Świadczenia socjalne dla policjantów

Mariola Przydział
25.04.2012
Policjanci obok nauczycieli, sędziów i górników należą do uprzywilejowanych zawodów. Przywileje te podlegają regulacjom Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Jakie świadczenia socjalne przysługują policjantom? Prezentujemy kluczowe zagadnienia.

 

Uprawnienia socjalne w zawodzie policjanta

Najbardziej znanym i równie często kwestionowanym uprawnieniem policjantów jest możliwość przejścia na emeryturę po 15 latach służby uzyskując 40 proc. podstawy uposażenia. Z każdym kolejnym rokiem pracy kwota ta wzrasta o 2,6 proc. Ponadto policjanci po przekroczeniu pewnego wieku otrzymują dodatkowe dni urlopu i tak odpowiednio po 40 r. ż. jest to pięć dodatkowych dni wolnych od pracy, po 45 roku – dziewięć, a po 55 - trzynaście. Pozostałe świadczenia dla policjantów to:

- Trzynasta pensja przyznawana raz w roku w wysokości miesięcznego uposażenia;

- Zasiłek na zagospodarowanie – w kwocie odpowiadającej wysokości wypłaty miesięcznej. Prawo do zasiłku policjant nabywa po upływie trzyletniej służby przygotowawczej;

- Dodatek mundurowy – 2 tys. zł na rok;

- Nagrody jubileuszowe po 20, 25, 30, 35 i 40 latach służby w wysokości odpowiednio 75%, 100%, 150%, 200% i 300% miesięcznego uposażenia;

- Zwrot kosztów dojazdu do pracy, gdy miejsce pracy znajduje się poza miejscowością zamieszania;


Komentarze (0):

wyślij