Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego

Magdalena Stawiarska
20.12.2011
Zasiłek rodzinny należy do katalogu , których celem jest wsparcie rodzin z dziećmi, jego otrzymanie zależne jest od osiąganych dochodów. Podobnie jak świadczenia opiekuńcze i becikowe kwestie związane z zasiłkiem rodzinnym uregulowane zostały w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek rodzinny przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości a w przypadku dziecka uczącego się dłużej bo do 21 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku dziecka z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

- pełnoletniej osobie kontynuującej naukę, która samodzielnie utrzymuje się ze względu na ich śmierć do ukończenia przez nią 24 roku życia.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny należy wykazać się dochodem na jednego członka rodziny nie wyższym niż504 zł miesięcznie, a w przypadku gdy dziecko ma orzeczoną niepełnoprawność jest to 583 zł. Co istotne, kryterium dochodowe ulegnie podwyższeniu od listopada 2012 roku i wynosić będzie 552,3 zł na osobę w rodzinie i 638,9 w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.


Komentarze (0):

wyślij