Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wynagrodzenie za staż z urzędu pracy

Mariola Przydział
25.04.2012
O tym jak trudno jest obecnie znaleźć zatrudnienie nikogo nie trzeba przekonywać. W szczególnie niekorzystnej sytuacji są nie posiadający doświadczenia i pozbawieni kwalifikacji zawodowych młodzi ludzie i osoby po 50 roku życia. Do tych grup najczęściej skierowana jest pomoc z urzędu pracy w postaci stażu. Kto może ubiegać się o odbycie stażu? Jak wynagradzany jest staż z urzędu pracy? Kto wypłaca wynagrodzenie za staż? Udzielamy odpowiedzi na pytania dotyczące stażu.

Kto może ubiegać się o staż?

Podstawowym kryterium ubiegania się o staż jest status osoby bezrobotnej (należy w tym celu zarejestrować się w urzędzie pracy). Ta forma pomocy jest skierowana do osób, które nie ukończyły 25 roku życia (w przypadku absolwentów jest to 27 lat i 12 miesięcy od daty na dyplomie) i do osób po 50 - roku życia. Ze stażu mogą ponadto skorzystać powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka kobiety, długotrwale bezrobotni, a także osoby, którym kończy się kontrakt socjalny. Na staż mogą zostać skierowane osoby nie posiadające średniego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zawodowego, niepełnosprawni, samotnie wychowujący dzieci i byli więźniowie.

Na czym polega odbycie stażu?

Staż trwa w zależności od tego do jakiej grupy należy bezrobotny od 3 do 6 miesięcy. W okresie tym stażysta nadal utrzymuje status bezrobotnego i ma prawo do dwóch wolnych dni za każde 30 dni odbycia stażu. Relacje pomiędzy stażystą a organizatorem stażu określa par. 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009 r. nr 142, poz, 1160).


Komentarze (0):

wyślij