Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Co to jest faktura pro forma?

Mariola Przydział
26.03.2012
W realizacji transakcji pomiędzy podmiotami gospodarczymi często używa się określenia faktura pro forma. Pomimo, że faktura pro forma w polskim prawie nie jest uznawana za dokument potwierdzający sprzedaż, to jest często wykorzystywana i funkcjonuje w obrocie gospodarczym. Czym zatem jest faktura pro forma i czemu może służyć? Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia.

 

Co to jest faktura pro forma i do czego służy? 

Jak już zostało wspomniane, faktura pro forma nie dokumentuje zawartej transakcji, nie może być także dowodem pobrania przedpłaty czy zaliczki. Faktury proforma to swoista oferta zawarcia umowy sprzedaży produktu lub świadczenia  usługi. Tego typu faktury mogą służyć za potwierdzenie przyjęcia zamówienia jeszcze przed wpłaceniem zaliczki. Zdarza się, że faktura pro forma jest dokumentem na podstawie którego kontrahent opłaca zaliczkę po zawarciu umowy. W praktyce ten rodzaj dokumentu jest wykorzystywany również w celu umożliwienia nabywcy zapoznania się z warunkami transakcji handlowej i przedstawienia warunków oferty.

Co powinna zawierać faktura pro forma?

Faktura pro forma przypomina fakturę VAT i podobnie jak inne faktury powinna zawierać datę wystawienia, numer faktury, określenie stron umowy wraz z podaniem ich adresów, przedmiot umowy (towar, usługa), ilość zamówionych towarów, zleconych usług, cenę netto, stawku podatku, kwotę podatku, cenę brutto, termin zapłaty należności. Bardzo ważne jest aby dokument ten został zatytułowany „faktura pro forma”. Niejednokrotnie fakturę pro forma uzupełnia się także o NIP sprzedającego i kupującego. Warto podkreślić, że w świetle obowiązujących przepisów osoby fizycznie nieprowadzące działalności gospodarczej oraz nie będące płatnikami VAT zostały pozbawione Numeru Identyfikacji Podatkowej. NIP w przypadku tych osób zastępuje PESEL, co powoduje zmiany w formularzach faktur pro forma.


Komentarze (0):

wyślij