Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Opodatkowanie w formie karty podatkowej

Ewelina Paździora
26.01.2012
Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest jedną z dostępnych form uproszczonego opodatkowania osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą. Opodatkowanie w formie karty podatkowej zastępuje opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych i zostało uregulowane w odrębnej ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest dobrowolne (na wniosek podatnika) i dotyczy tylko niektórych przychodów osiąganych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.[1]

Działalność pozarolnicza podatników opodatkowana w formie karty podatkowej jest dla wielu podmiotów bardzo korzystna, gdyż przedsiębiorca - podatnik nie musi spełniać wielu warunków dotyczących prowadzenia księgowości (zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych), nie składa zeznań podatkowych (opodatkowanie w formie karty podatkowej polega na płaceniu ustalonego w obwieszczeniach Ministra Finansów określonego ryczałtu), nie musi składać deklaracji o wysokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu a także płacić zaliczek na poczet podatku dochodowego. Jedynym obowiązkiem jest wydawanie na życzenie klienta faktur i rachunków oraz przechowywanie ich kopii przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym wystawiono rachunek lub fakturę (5 lat podatkowych).[2]

Aby podatnik podlegał opodatkowaniu w formie karty podatkowej musi spełniać łącznie następujące warunki:

- prowadzona przez podatnika pozarolnicza działalność gospodarcza musi zostać uwzględniona w załączniku do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

- podatnik złożył wniosek o zastosowanie wobec niego opodatkowania w formie karty podatkowej wraz ze zgłoszeniem, jaką działalność prowadzi i czy znajduje się ona w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy;

- oprócz zgłoszonej pozarolniczej działalności gospodarczej (uwzględnionej w tabeli) podatnik nie prowadzi innej działalności gospodarczej - może natomiast sam pracować na podstawie umowy o pracę;

-nie korzysta przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne;

- małżonek podatnika, składającego wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie
działalność gospodarcza - zgłoszona we wniosku - nie polega na wytwarzaniu wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym;

- działalność jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. [3]


Komentarze (0):

wyślij