Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Termin odliczania VAT naliczonego od usług ciągłych

Mariola Przydział
20.04.2012
Ciągłość świadczenia usług wiąże się z powtarzającym się, długotrwałym charakterem świadczeń i zobowiązań stron umowy. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług ciągłych? W jakim terminie można dokonać odliczenia podatku VAT? Podajemy kluczowe wskazówki.

 

Na czym polegają usługi o charakterze ciągłym?

Kwestia sprzedaży o charakterze ciągłym jest uregulowana § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie faktur. Kategorię usług precyzuje natomiast art. 19 ust. 5 ustawy o VAT. Określenie ciągłość użyte w przepisach wskazuje na nieprzerwany, ciągły, ustawiczny, powtarzający się charakter zjawisk lub procesów. W myśl zapisów prawnych z usługami ciągłymi mamy zatem do czynienia gdy świadczone są one regularnie, z określoną częstotliwością oraz gdy są rozliczane np. raz na miesiąc, kwartał lub rok. Umowa o świadczenie usług ciągłych powinna zostać zawarta na dłuższy czas. W przypadku usług ciągłych, podobnie jak w odniesieniu do innego rodzaju usług podatnik ma obowiązek wystawić fakturę najpóźniej siódmego dnia od wykonania usługi. Dla niektórych usług o charakterze ciągłym przewidziana jest możliwość określania na fakturze wyłącznie roku i miesiąca (miesięcy) sprzedaży. W tym przypadku fakturę należy wystawić do siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Usługi ciągłe, w odniesieniu do których istnieje taka możliwość to:

- bezgotówkowy przewóz;

- wywóz nieczystości i odpadów komunalnych;

- dostawa wody;

- usługi w zakresie abonamentu na telefon, utrzymania domeny internetowej, serwisu internetowego, abonamentu miesięcznego strony internetowej, e-mail, łącza stałego itp.;

- wdrożenie i serwisowanie urządzeń i programów komputerowych.


Komentarze (0):

wyślij