Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Fundusze unijne dla stowarzyszeń

Małgorzata Łyczak
27.12.2011
Stowarzyszenia są jednymi z podmiotów, które mogą być beneficjentami funduszy unijnych. Okazuje się, że lista programów i inicjatyw (zarządzanych z poziomu krajowego jak i unijnego), z których mogą korzystać, jest dosyć długa. W niektórych przypadkach można uzyskać nawet 100% zwrot kosztów. Aby móc skorzystać z unijnego dofinansowania stowarzyszenie musi być zarejestrowane w KRS-ie.

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - głównym celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Stowarzyszenia mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów w dziewięciu priorytetach. Są to: zatrudnienie i integracja społeczna, rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, wysoka jakość systemu oświaty, szkolnictwo wyższe i nauka, dobre rządzenie, rynek pracy otwarty dla wszystkich, promocja integracji społecznej, regionalne kadry gospodarki oraz rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Wartość projektu minimum 50 tysięcy;

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - celem jest rozwój polskiej gospodarki przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Stowarzyszenia mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów w pięciu priorytetach. Są to: badania i rozwój nowoczesnych technologii, kapitał dla innowacji, dyfuzja innowacji, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji oraz społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych;

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Stowarzyszenia mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów w pięciu priorytetach. Są to: ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; kultura i dziedzictwo kulturowe oraz bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych;


Komentarze (0):

wyślij