Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Odliczenie kredytu mieszkaniowego od podatku

Andrzej Prajsnar
15.05.2012
Raty kredytu hipotecznego stanowią poważne obciążenie dla niemal każdego domowego budżetu. Dlatego wiele osób jest zainteresowanych możliwością odliczenia chociażby części ponoszonych kosztów od podstawy bądź wymiaru podatku dochodowego (PIT). Niestety aktualnie obowiązujące tekst ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350) nie przewiduje żadnych mechanizmów fiskalnych, które pozawalałby rozliczać koszty odsetkowe kredytów mieszkaniowych.

Warto jednak pamiętać, że określone ulgi przysługują w dalszym ciągu na zasadzie tak zwanych praw nabytych. Otóż okazuje się, ze rodzimy fiskus respektuje przywileje podatkowe, które zostały ustanowione na mocy poprzednio obowiązujących przepisów. Jednocześnie z wygasłych ulg nie mogą skorzystać podatnicy, którzy w bieżącym roku podatkowym zaciągają kredyty mieszkaniowe.

Ulga odsetkowa - wciąż aktualna, ale …

Osoby, które w latach 2002-2006 zaciągnęły kredyt hipoteczny służący zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych mogą w dalszym ciągu korzystać z tak zwanej ulgi odsetkowej. Została ona zniesiona za sprawa nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2006 nr 217 poz. 1588). Ulga ta obowiązuje obecnie tylko na zasadzie wspomnianych już praw nabytych.

Artykuł 9 ustęp 1 poprzednio cytowanego aktu prawnego określa, że związane z niąprzywilejepozostaną aktualne do końca 2027 roku. Trzeba jednak pamiętać, że prawo do pomniejszania podstawy opodatkowania o naliczone odsetki obowiązuje tylko do roku podatkowego, w którym została uregulowana ostatnia rata. Co istotne, refinansowanie zaciągniętego w latach 2002-2006 kredytu mieszkaniowego nie przyczynia się o wydłużenia okresu korzystania z ulgi odsetkowej.


Komentarze (0):

wyślij