Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Co to jest ZZL?

Magdalena Stawiarska
17.10.2011

Rekrutacja i selekcja pracowników

Rekrutacja to metody pozyskiwania pracowników i wybór spośród nich osoby która najlepiej spełnia wymagania organizacji i zatrudnienie jej na określonych warunkach pracy. Selekcja to proces gromadzenia informacji o kandydatach z zastosowaniem określonych technik wyboru. W praktyce zarządzania ZZL wypracowanych zostało bardzo wiele metod i technik rekrutacji i selekcji kandydatów, do najpopularniejszych należą:

- rekrutacja wewnętrzna;

- rekrutacja zewnętrzna (ogłoszenia w prasie i telewizji, agencje pośrednictwa pracy, staże absolwenckie itp.);

- direct search.

Polityka płacowa

Polityka płacowa, czyli zarządzanie wynagrodzeniami pracowników, obejmuje całość świadczeń, które firma może zaoferować pracownikowi, a jej celem jest pozyskanie oraz utrzymanie najlepszych na rynku pracowników. W skład wynagrodzenia wchodzić mogą: pensja, premie, dodatki, prowizje, płaca za prace w godzinach nadliczbowych. Do procesu wynagradzania pracownika zalicza się także inne świadczenia materialne i niematerialne takie jak:

- dodatki rzeczowe - samochód, laptop, telefon;

- opieka zdrowotna;

- kupony, bony i zniżki na usługi i towary;

- ubezpieczenia;

- nagrody;

- finansowanie kursów i szkoleń.

Funkcje oceny pracowników

Wiele firm decyduje się na prowadzenie systemu ocen efektywności pracowników, co pozwala im na kontrolowanie poziomu wydajności pracy i wprowadzanie ewentualnych zmian organizacyjnych. Podstawowe funkcje oceny pracowników wymieniane przez ekspertów to:

- funkcja informacyjna - pozwalająca uzyskać wiedzę na temat wartości pracownika i jego możliwych perspektyw zawodowych

- funkcja motywacyjna - czyli wykorzystanie oceny jako środka doskonalenia pracowników

- funkcja decyzyjna - czyli wykorzystywanie oceny jako podstawy do decyzji dotyczących awansów, szkoleń, planowania kariery itp.

Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji

W ZZL nieodłącznie wpisuje się idea doskonalenia zasobów ludzkich poprzez ciągłe pogłębianie i poszerzanie umiejętności i kompetencji pracowników w celu wzrostu ich konkurencyjności i pełniejszego wykorzystania swojego potencjału. Jeden z podstawowych podziałów szkoleń różnicuje je na: szkolenia wstępne (wprowadzające w działalność przedsiębiorstwa i nowe kompetencje) oraz dokształcanie zawodowe (poszerzanie umiejętności w trakcie trwania stosunku pracy).


Komentarze (0):

wyślij