Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wykorzystanie psychologii pracy w firmie

Magdalena Stawiarska
19.10.2011
Psychologia pracy to dział psychologii stosowanej zajmujący się wszelkimi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi. Przedmiotem jej badań jest zarówno psychika i zachowanie człowieka w konkretnych warunkach aktywności zawodowej, jak i zależności i interakcje zachodzące w grupach pracowników.

Choć nie wszyscy są przekonani co do celowości i istotności pracy psychologów w organizacjach to jednak aspekty psychologiczne wiążące się z życiem zawodowym na pewno odgrywają znaczącą rolę. Niejednokrotnie pomoc czy poradnictwo psychologiczne pomaga w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych, złagodzeniu stresu czy też podjęciu decyzji dalszego rozwoju zawodowego. Głównym postulatem w psychologii pracy jest dążenie do maksymalnego dopasowania oczekiwań i możliwości pracownika do oczekiwań i możliwości firmy. Jej przeciwnicy twierdzą że jest to wizja utopijna, zwolennicy natomiast podnoszą iż koszty związane z diagnozą psychologiczną są niewielkie w porównaniu z korzyściami jaki  może przynieść umiejętne wykorzystanie takiej diagnozy w procesie optymalizacji działań organizacji.

Zadania psychologii pracy

- wykrywanie i zapobieganie czynnikom stresogennym w miejscu pracy;

- analiza źródeł konfliktów i zaburzeń komunikacji w organizacji i próby ich rozwiązania;

- poradnictwo zawodowe;

- pomoc w przystosowaniu do warunków pracy;

- ocena wpływu   warunków pracy, takich jak oświetlenie, hałas itp. na samopoczucie pracowników;

- pomoc w eliminacji chorób zawodowych i wypadków przy pracy;

- pomoc w procesach rekrutacyjnych, przygotowywanie testów psychologicznych, tworzenie profili kandydatów.


Komentarze (0):

wyślij