Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Prawa pracującego studenta

Magdalena Stawiarska
08.09.2011
W dzisiejszych czasach bardzo wielu studentów łączy naukę z pracą, jest to spowodowane czynnikami ekonomicznymi, ale także chęcią zdobywania doświadczenia zawodowego. Ponadto wielu doświadczonych pracowników decyduje się narozpoczęcie studiów. Często pogodzenie uczelni z etatem nie jest łatwe dlatego warto znać możliwości, które daje prawo pracy.

W przypadku osób jednocześnie pracujących i studiujących można rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza z nich polega na skierowaniu pracownika na studia przez pracodawcę, druga - na kształceniu się z własnej inicjatywy. 

Studia za zgodą pracodawcy

Artykuł 17 Kodeksu Pracy mówi, że pracodawca jest zobowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, jednakże w praktyce ten przepis dotyczy jedynie pracowników rozpoczynających naukę za zgodą pracodawcy, to właśnie oni mogą liczyć na szereg udogodnień gwarantowanych przepisami prawa takich jak:

- 21 dni roboczych urlopu szkoleniowegow każdym roku studiów, w przypadku trybu wieczorowego lub zaocznego;

- jeżeli czas pracy pracownika uniemożliwia stawienie się na zajęciach, uczącemu się pracownikowi przysługuje zwolnienie z części dnia pracy;

- 28 dniu urlopu szkoleniowego w przypadku nauki na studiach podyplomowych oraz 6 dni urlopu na przystąpienie do egzaminów końcowych.

Przy ustalaniu wynagrodzenia za powyższe urlopy stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.


Komentarze (0):

wyślij