Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Rejestracja strony www w sądzie

Mikołaj Podolski
24.10.2011

UWAGA!

Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.[4]

Należy jednak nadmienić, że termin "prasa" oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą oraz wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania.[5] Niezasadnym wydawałaby się jednak stwierdzenie, że za prasę można uznać chociażby stronę firmową, która nie publikuje nowych wiadomości, lecz jedynie np. cennik usług, dane teleadresowe i portfolio przedsiębiorcy. W kwestii obecnych regulacji wciąż problematyczne są jednak kwestie blogów, jednak wskazane wyżej przepisy skłaniają się ku uznaniu ich za prasę, o ile są często aktualizowane.

Wbrew powszechnym opiniom i strachem przed procedurami, rejestracja portalu w sądzie jako tytułu prasowego wcale nie jest skomplikowana. Może co najwyżej pociągać za sobą stratę czasu (gdy wiąże się to z dojazdem do sądu okręgowego) i finansów (obecnie opłata to 40 zł za rejestrację tytułu), o ile wydawca lub redaktor naczelny spełniają ustawowe przesłanki. Wizyta w sądzie nie trwa przeważnie więcej niż kilka minut, oczywiście w terminie wyznaczonym przez sąd.

Co ważne, ustawodawca zabezpieczył wydawcę przed opieszałością sądów, spełniając tym samym konstytucyjny wymóg zagwarantowania wolności prasy [6]; prasę można legalnie wydawać również wtedy, gdy sąd nie odpowie w ciągu 30 dni od naszego zgłoszenia dotyczącego rejestracji tytułu.

 

 

Źródła:

[1] art. 20 ustawy prawo prasowe

[2] art. 7 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy prawo prasowe

[3] Postanowienie SN z dnia 26 lipca 2007 r., sygn. akt IV KK 174/07

[4] art. 45 ustawy prawo prasowe

[5] art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy prawo prasowe

[6] art. Konstytucji RP

[7] art. 20 ust. 4  ustawy prawo prasowe


Komentarze (0):

wyślij