Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Źródła finansowania stowarzyszeń

Małgorzata Łyczak
16.01.2012

- dotacje ze środków publicznych i prywatnych - są to granty, które stowarzyszenia wygrywają w ramach konkursów, organizowanych przez samorządy, administrację publiczną i podmioty prywatne. Od chwili wejścia Polski w struktury unijne stowarzyszenia korzystają także z dotacji w ramach funduszy unijnych. Obecnie jest to jedna z najbardziej popularnych form zdobywania środków finansowych na działalność stowarzyszeń;

- 1% - podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pozarządowej. Przywilej ten mają te stowarzyszenia, które posiadają status OPP, czyli organizacji pożytku publicznego). Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać nazwę organizacji i jej numer w KRS-ie;

- dochody w ramach działalności odpłatnej - jest to działalność zgodna ze statutem, za którą organizacja pobiera wynagrodzenie. Nie może być ono wyższe niż koszty tej działalności. W praktyce oznacza to, że na tych działaniach nie wolno osiągać zysku;

- działalność gospodarcza - może ją prowadzić stowarzyszenie, ale uzyskany dochód musi zostać przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia. Zgodnie z polskim ustawodawstwem jest to zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

- warto jeszcze wspomnieć o sponsoringu, zbiórkach, dochodach z majątku organizacji, kapitale żelaznym, inwestycjach kapitałowych, nawiązkach sądowych oraz kredytach i pożyczkach.


Komentarze (0):

wyślij