Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kara za jazdę po pijanemu

Ewelina Paździora
16.05.2012
Jazda samochodem, czy jakimkolwiek pojazdem mechanicznym po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości jest karana. Stan nietrzeźwości oznacza, że zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza dawkę 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Przestępstwo [1] określone w art. 178a Kodeksu karnego dotyczy nie tylko prowadzenia pojazdu mechanicznego (w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym) w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (§ 1) w każdym miejscu, gdzie odbywa się ruch lądowy, wodny lub powietrzny. Także prowadzenie innego pojazdu niż mechaniczny (ale tutaj wyłącznie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu) w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (§ 2) stanowi przestępstwo - dotyczy to np. jazdy rowerem w stanie nietrzeźwości. Należy uznać, że prowadzącym pojazd jest zatem nie tylko ten, kto osobiście obsługuje urządzenia napędowe i sterujące pojazdem, ale także ten, kto wydaje mu wiążące dyrektywy w tym zakresie. O prowadzeniu pojazdu może być mowa tylko wówczas, gdy pojazd znajduje się w ruchu - nie zaś gdy stoi na poboczu czy pasie awaryjnym.

Co ciekawe, Sąd Najwyższy za współprowadzącego parowóz uznał pomocnika maszynisty [2], zaś za prowadzącego samolot natomiast - kierownika lotów znajdującego się w stanie nietrzeźwości. [3] Wbrew wszelkim zasadom i potocznemu rozumieniu prowadzeniem pojazdu w rozumieniu art. 178a § 1 jest także nadawanie kierunku jazdy przez osobę siedzącą za kierownicą holowanego pojazdu mechanicznego. [4] Z kolei pojazd inny niż mechaniczny. to np. rower, pojazd zaprzęgowy lub napędzany siłą mięśni wózek inwalidzki.

Zagrożenie karne przewidziane dla tego przestępstwa jest surowe i może mieć postać:

- kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 - przewidzianego za popełnienie przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. ;

- kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku zostanie ukarany sprawca czynu opisanego w § 2 tego przepis, czyli osoba kierująca „innym pojazdem” i znajdująca się w stanie nietrzeźwości;

- kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat - orzekanej w wyjątkowych przypadkach, gdy sprawca przestępstwa był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za spowodowanie wypadku w komunikacji czy ucieczkę z miejsca takiego wypadku. Zaostrzona kara zostanie również orzeczona, gdy kierowca został ponownie złapany na podwójnym gazie (mimo, ze już raz dopuścił się czynu określonego w art. 178a § 1 k.k.) i w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów za poprzedni wybryk został złapany przez policję w podobnych okolicznościach.


Komentarze (0):

wyślij