Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w zakładzie pracy

Magdalena Stawiarska
12.04.2012
W miejscu pracy większość ludzi spędza sporą część swojego życia, dlatego niezwykle ważne jest aby pomieszczenia zakładu pracy były bezpieczne i odpowiednio przystosowane do wykonywanych obowiązków. Przepisy bardzo dokładnie określają wymogi BHP dla pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Oto podstawowe wymogi jakie powinny spełniać pomieszczenia pracy:

- Każda z osób zatrudnionych w pomieszczeniu stałej pracy musi mieć zapewnione co najmniej13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2 m2 podłogi nie zajętej przez firmowy sprzęt, urządzenia techniczne itp.

- Wysokość pomieszczeń powinna wynosić przynajmniej 3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia oraz 3,3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

- Podłogi w pomieszczeniach pracy powinny być stabilne, równe, nie śliskie, nie pylące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości.

- Każde pomieszczenie stałej pracy powinno być oświetlone światłem dziennym, chyba że względy technologiczne lub specyfika pomieszczenia na to nie pozwalają. Na stosowanie w takim pomieszczeniu oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca musi uzyskać zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.

- W pomieszczeniach powinna być zapewniona wymiana powietrza, wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych.

- Stanowiska pracy poszczególnych pracowników powinny być tak rozplanowane aby umożliwić swobodne prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, również dojścia do stanowisk pracy oraz przejścia pomiędzy urządzeniami czy maszynami powinny być swobodne.


Komentarze (0):

wyślij