Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pozew o rozwód

Ewelina Paździora
25.05.2012

Ponadto w treści pozwu można zawrzeć również wniosek o:

1. orzeczenie przez sąd o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków, przy czym gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie można żądać nawet jego eksmisji;

2. orzeczenie przez sąd o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków;

3. orzeczenie przez sąd o podziale majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu lub istnieje majątkowa umowa małżeńska.

Sąd w wyroku orzekającym rozwód  rozstrzyga zawsze o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron i o kontaktach rodziców z dziećmi - także w przypadku, gdy powód nie wnosił o takie rozstrzygnięcie.

Uzasadniając pozew rozwodowy należy opisać przebieg małżeństwa, wskazać okoliczności świadczące o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego, a także - okoliczności i dowody usadawiające np. przyznanie powodowi wyłącznej opieki nad dziećmi. Jeżeli powód żąda alimentów w określonej wysokości wskazanej w pozwie, należy w uzasadnieniu wskazać, jakie koszty miesięcznie są przeznaczane na utrzymanie dzieci - wyliczenie najlepiej jest przedstawić kwotowo w stosunku miesięcznym.

Załącznikami do pozwu o rozwód, które muszą zostać załączone są:

- odpis skrócony aktu małżeństwa;

- oraz odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci;

- a także inne dokumenty - np. zaświadczenie o zarobkach uzasadniające żądanie alimentów.

 

 

Źródła:

Art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego


Komentarze (0):

wyślij